مرگ احتمالا بهترین اختراع زندگی است چرا که عامل تغییر است. مرگ کهنه ها را دور می ریزد تا جا برای تازه ها باز شود

مرگ احتمالا بهترین اختراع زندگی است چرا که عامل تغییر است.
مرگ کهنه ها را دور می ریزد تا جا برای تازه ها باز شودوقتی یک استارتاپ راه انداخته اید، 10 نفر نخست آن تعیین می کنند که آیا کمپانی موفق می شود یا خیر

وقتی یک استارتاپ راه انداخته اید، 10 نفر نخست آن تعیین می کنند که آیا کمپانی موفق می شود یا خیر


اینکه به خودتان مرگ را یادآوری کنید بهترین راه برای این است که به خاطر بیاورید چیزی برای از دست دادن ندارید ، شما همین الان هم تهی هستید. هیچ دلیلی برای دنبال نکردن دلتان وجود ندارد!

اینکه به خودتان مرگ را یادآوری کنید بهترین راه برای این است که به خاطر بیاورید چیزی برای از دست دادن ندارید ، شما همین الان هم تهی هستید. هیچ دلیلی برای دنبال نکردن دلتان وجود ندارد!


من معتقدم اگر کاری انجام دادید و معلوم شد نتیجه بسیار خوبی داشته است، باید بلافاصله یک حرکت متفاوت و مفید دیگر را آغاز نمایید نه اینکه زمان را صرف پیدا کردن گام صحیح بعدی کنید.

من معتقدم اگر کاری انجام دادید و معلوم شد نتیجه بسیار خوبی داشته است، باید بلافاصله یک حرکت متفاوت و مفید دیگر را آغاز نمایید نه اینکه زمان را صرف پیدا کردن گام صحیح بعدی کنید.


موفقیت راهی طولانی و زمانبر است حتی برای شرکتی همچون اپل

 موفقیت راهی طولانی و زمانبر است حتی برای شرکتی همچون اپل
این پست توسط رضا معینی منتشر شده ، تو هم همین الان پیج خودتو از اینجا بساز و پست هاتو منتشر کن تا هزاران نفر بخوننش