گاهی اوقات ممکن است به برخی از متن های نامشخص یا تصادفی احتیاج داشته باشید در واقع بسیاری از مواقع شده که شما میخواهید یک سری از قسمت ها را فقط با متن پُر کنید در این صورت باید دست خود را بر روی دکمه ای نگه دارید تا پس از چندین ثانیه کاراکترهایی وارد شود. اما با این کار وقت شما گرفته خواهد شد و همچنین از کلمات استاندارد خبری نیست. خوشبختانه در برنامه وُرد میتوانید با نوشتن برخی از دستورها به راحتی متونی را برای نمونه به تعداد مشخص وارد سند کنید.

متون تصادفی را با فرمول Rand ایجاد کنید

اگر میخواهید متن های تصادفی (در عین حال منسجم) را در برنامه ورد ایجاد کنید ، میتوانید از فرمول تولید محتوای تصادفی ارائه شده استفاده کنید ، با این حال برای استفاده از این فرمول چندین روش وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
روش اول این است که به سادگی فرمول زیر را تایپ کنید :

=Rand()

با نوشتن این دستور و زدن اینتر به طور پیشفرض 5 پاراگراف توضیح برای شما نوشته خواهد شد.

متون تصادفی را با فرمول Rand ایجاد کنید

شما میتوانید متون تصادفی خود را با پر کردن بین پرانترها تغییر دهید.

برای انجام این کار دستور را به شکل زیر بنویسید ، منظور از x همان تعداد پاراگرافها و y تعداد جملات در هر پاراگراف است.

=Rand(x,y)

به عنوان مثال اگر میخواهید 7 پاراگراف که هر کدام شامل 4 جمله باشد شما باید از فرمول زیر استفاده کنید :

=Rand(7,4)


ایجاد متون لورم ایپسوم توسط Lorem

لورم ایپسوم یا Lorem lpsum عبارتی است که معنی خاصی ندارد و عموما در محتواهای طراحی سایت ، گرافیک یا نمونه های آماده یک پروژه که نیاز به متون نمونه است استفاده میشود.

در واقع به این متون متن های احمقانه میگویند زیرا بار محتوایی و معنی خاصی ندارد.

شما میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

=Lorem()

ایجاد متون لورم ایپسوم توسط Lorem

همچنین قادر هستید تعداد پاراگراف ها و جملات را به صورت زیر مشخص کنید :

=Lorem(x,y)


ایجاد متون یکسان توسط Old Rand

اگر میخواهید متون تکراری به یک شکل را ایجاد کنید باید از دستور زیر استفاده کنید :

=rand.old()

ایجاد متون یکسان توسط Old Rand

همچنین میتوانید تعداد مشخصی پاراگراف و جمله را به صورت دستی وارد کنید :

=rand.old(x,y)