ابوالفضل جمشیدیان
کارما : 47
اینجا آموزش های مربوط به ویندوز و تکنیک های کامپیوتری قرارداده میشود. من سعی میکنم آموزش های خاص و کاربری و جدابی که جا های دیگه پیدا نمیشه رو اینجا براتون قرار بدم.
...