فوآد شبانی
کارما : 19.6K
نوزده. متولد 27 فروردین 1363. خدا میبیند و همو برای شما کافی است.
دونیت (حمایت‌مالی)
دونیت (حمایت‌مالی)
...
  • نوشته
  • تصویر
  • توئیت
  • صدا
  • سوال