آش قلمکار در کتاب کارنامه خورش از نادر میرزای قاجار

2 ماه پیش - خواندن کمتر از یک دقیقه

به ری پزند و ترکان ندانند. این نام از آن روی گویند که دانه‌های سرخ و سپید در آن باشد و چون قلمکار هندی که پارچه‌ای نیکوست و شناخته شده به ایران.

به همه روزگار خورند٬ زمستان و تابستان و بهاران و پاییزان. چنان باشد که برنج و ماش و مرجومک و ژاژومک و نخود و در هم ریزند و از سبزی‌ها اندکی اسفناخ و گشنیز ریزند و گوشت فربه نیز خواهد.

چون آش‌ها نیکو جوشانند و پزند٬ نیکو بُوَد٬ پیاز تافته نیز خواهد.

برگرفته از کتاب کارنامهٔ خورش از نادرمیرزا قاجار صفحهٔ ۷۱


در تهران امروز قلمکار را به مطبخ نیکوصفت پزند که یادگاری است از طهران قدیم

0
کــارمـا :
33
بفرست

مشاهده نظرات بیشتر...
nik00