پاندای کونگ‌فو‌کار؛ منجی جدید

8 ماه پیش - خواندن 3 دقیقه

به نام خدا

قسمت اول: تایلانگ شیطان و پوی منجی

در نگاه های انجیلی، داستان شیطان به صورت زیر است:

شیطان موجودی است که خدا همه راز های عالم به جز یک راز را به او یاد داده است ولی به دلیل اشتباهی که انجام داد، خدا او را در چاهی زندانی کرد و او را با زنجیر بست. در آخرالزمان شیطان زنجیر را خواهد شکست و با منجی درگیر خواهد شد و منجی او را شکست خواهد داد.

خب الآن به قضیه تایلانگ در پاندای کونگ‌فو‌کار نگاهی بکنیم:

Kung Fu Panda.

تایلانگ پلنگی است که شی‌فو همه راز های کونگفو را به او آموخته است به جز یک چیز که آن چیز در لوحی در دهان اژدهایی در قصر یشم است. تایلانگ از راه راست خارج میشود و در نتیجه شی‌فو او را در زندان شهر در قعر چاه زندانی کرده و با زنجیر میبندد. سال ها میگذرد و تایلانگ با روشی زنجیر ها را شکسته و از زندان فرار میکند. تنها کسی که توانست او را شکست دهد، پاندای کونگ‌فو‌کار است.


پاندا نماد چین است. پس از دوره منجیان غربی و بور، به سمت منجیان چینی حرکت میکنیم. مراقب رسانه باشید.


قسمت دوم: قلعه یشم یا هیکل سلیمان؟

قلعه یشم، قلعه ای است که شی‌فو، پنج آتشین و پو در آن زندگی میکنند. در قسمت اول فهمیدیم که پو همان منجی است. پس مجموعه یشم محل زندگی منجی است. محلی است که منجی از آنجا، جهان را نجات میدهد. اگر به معماری این مجموعه نگاهی بکنیم، میبینیم حیاطی دارد که مراسمات مهم در آنجا انجام میشوند؛ مراسماتی از جمله انتخاب جنگجوی اژدها در قسمت اول انیمیشن

و نگاهی به تصویر هیکل سلیمانی که صهیونیست ها قصد بنای آن را دارند بیاندازید:

اگر به نظر شما شباهتی نیست، ادامه متن را بخوانید

زیر قصر یشم، چاهی به عنوان زندان وجود دارد که دیو های شیطانی را در آن زندانی کرده اند. آیا این همان زندان سلیمان نیست؟ زندانی که سلیمان نبی (ع) دیوی که انگشتر حضرت را دزدیده بود در آن زندانی کرد؟ درست است که این زندان زیر مسجدالاقصی نیست ولی با توجه به ربط آنها و همچنین شواهد میتوان زندان زیر قصر یشم را نماد زندان سلیمان در نظر گرفت.

یکی از شباهت های دیگر قصر یشم به هیکل سلیمان، محل آنهاست. هر دوی آنها در قله کوه هستند. قصر یشم بر قله کوهی در دره صلح است و هیکل سلیمان که صهیونیست ها قصد بنای آن در محل کنونی مسجدالاقصی را دارند در قله کوه موریا است.


قسمت سوم: ظهور منجی در قصر یشم

یهودیان و مسیحیان اعتقاد دارند منجی همان مسیح (ع) است که به آسمان عروج کرده و قرار است از آسمان فرود بیاید و وارد هیکل سلیمان شود. در قسمت اول این انیمیشن، پاندا از آسمان وارد حیاط قصر یشم شد.


قسمت چهارم:  درخت هلو

در انیمیشن پاندای کونگ فو کار درخت مشهوری به نام «درخت هلو» وجود دارد. در تفکر کابالیسم (فرقه ای افراطی در یهودیت) درخت مقدسی به نام «درخت زندگی» وجود دارد که حلقه اتصال عالم دنیا با ملکوت است. جالب است که درخت هلوی انیمیشن، در بالای کوه بلندی قرار دارد و شاید منظور این باشد که درخت زندگی در ملکوت و آسمان ها قرار دارد. درخت هلو مرجع امید شی‌فو در زمان سختی ها است. حتی در زمانی که پاندا در یک مبارزه در معرض مرگ بود، نهال این درخت او را به زندگی برگرداند.

نکته دیگری که درباب درخت هلو وجود دارد این است که این درخت - در این انیمیشن - همواره شکوفه دارد و هنگامی که شکوفه ای نداشته باشد، از بین میرود و باعث بدبختی میشود. خاخام لوریا - از پایه‌گذاران کابالیسم امروزی - به بهار علاقه خاصی داشت زیرا در آن درختان دارای شکوفه میشوند؛ او در هنگام بهار، پیش روی درختان عبادت میکرد.

10
کــارمـا :
8325
عاشق علم داده، پایتون کار، علاقه‌مند به فناوری
بفرست

مشاهده نظرات بیشتر...
_Reza_