سید
کارما : 6.6K
این بشر علاقه خاصی به پایتون و مرحوم پایتونستان دارد =)
...