سید مهدی موسویان
کارما : 3.2K
یه کلاس هفتمی اسفندی D: شاید برنامه نویس🤷‍♂️ عاشق ویندوز7 هستم و از واتساپ و کلا فیسبوک تنفر دارم، اما کلاسام همه تو واتساپه☹️ این آموزش مجازی هم رسما داره به فنام میده😐مادری دارم بهتر از برگ درخت
...
  • نوشته
  • تصویر
  • توئیت
  • صدا
  • سوال